0%

Tato informace vypovídá o aktuální návštěvnosti obchodního centra. Uvedený % údaj porovnává celkový počet reálně přítomných osob s maximální kapacitou centra (tj. 1 osoba/ 15m2 celkové podlahové plochy, která je očištěna např. o technické zázemí, parkoviště, zázemí jednotlivých obchodů, apod.).

Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě a od samého začátku pandemie v březnu 2020 jsme realizovali sérii nadstandardních hygienických opatření, které šly daleko nad rámec standardních vládních nařízení či doporučení. Jako jedno z prvních OC v ČR jsme také zrealizovali některá technologická vylepšení bezpečnosti centra. Jedním z těchto inovativních bezpečnostních řešení je např. systém chytrých kamer (vividi.io), které monitorují aktuální pohyb lidí v centru. Díky tomu vám umíme v reálném čase poskytnout informace o aktuálním stavu centra a díky pokročilé analýze nashromážděných dat vám rovněž umíme poskytnout informace o předpokládaném vývoji návštěvnosti s přesností na den či hodinu. Díky této službě si můžete lépe naplánovat vaši návštěvu a příp. se vyhnout exponovaným termínům.

Důležité upozornění! Za dodržování maximálního počtu osob v jednotlivých obchodech či restauracích odpovídají přímo samotní provozovatelé.