PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení návštěvníci,
společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. (https://www.forumnovakarolina.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších.

1) Zpracování protokolových souborů (access a error logy na serverech)

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky nebo do přepsání dalšími záznamy cyklicky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost N ew Karolina Shopping Center Development, s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • Webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. navštívil
 • IP-adresa
 • Datum přístupu a doba přístupu
 • Případný dotaz návštěvníka
 • Kód odpovědi http / https
 • Přenášené skupiny dat
 • Údaj o prohlížeči a operačním systému počítače či mobilního telefonu / tabletu návštěvníka webové stránky

2) Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví), bude společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost Google (Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (dále jen „Google“) a společnost Mailchimp (MailChimp, Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) (dále jen „Mailchimp“).

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání některé z třetích osob a tím i v rámci EU a také mimo EU) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. (viz kontakty), e-mailem na adresu gdpr@smarcoms.cz , tak také kliknutím na tento odkaz: zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. možné.

3) Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. bude společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. uplatněna reklamace služby, bude společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. sama, případně za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel, kterému může společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od typu služby, která je reklamována. Informace o konkrétním dodavateli, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@smarcoms.cz.

4) Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde:

Název Typ Popis Platnost
symfony Systémové cookies Ukládá informace pro běžný chod webové stránky. Tyto informace musejí být uloženy pro správnou funkčnost stránky. Do uzavření prohlížeče / spojení
sid Sledování návštěvnosti Ukládá ID uživatele pro reklamní kampaně Seznam.cz 1 měsíc
cookieconsent_dismissed Okno s upozorněním na cookies Slouží k určení, zda se má zobrazovat banner souhlasu cookie. 1 měsíc
_gid Sledování návštěvnosti Používá se k odlišení uživatelů. 24 hodin
_gat_gtag_UA Sledování návštěvnosti Používá se ke zrychlení požadavku na dobu odezvy. Pokud je služba Google Analytics nasazena prostřednictvím Správce značek Google (Google Tag Manager), bude tento soubor cookie pojmenován _gat_gtag_UA_ nebo _dc_gtm_ . 1 minuta
_ga Sledování návštěvnosti Tento soubor cookie slouží k odlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně generovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnut v každé žádosti o stránku webu a slouží k výpočtu údajů návštěvníka, relací a kampaní pro přehledy analytických stránek. 2 roky od nastavení nebo obnovení
SSID Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání
SIDCC Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Bezpečnostní cookie chránící data uživatele před neautorizovaným přístupem. Trvale nebo do vymazání
SID Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Zapamatuje si nastavení uživatele, např. zoomování mapy. Trvale nebo do vymazání
SAPISID Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání
NID Personalizace služeb Google Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google. Trvale nebo do vymazání
IDE Personalizace služeb Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání
HSID Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání
CONSENT Sledování návštěvnosti gstatic společnosti Google Slouží k nastavení souborů cookie používaných v reklamních službách pro různé domény a jejich lokálních verzí. 18 měsíců
APISID Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání
1P_JAR Plugin Google Mapy, YouTube a další služby společnosti Google Ukládá předvolby a informace uživatelů vždy, když uživatel navštíví webové stránky obsahující službu Google. Trvale nebo do vymazání

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

a) Deaktivace Cookies

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“
 • Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“
 • Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru
 • Vaše nastavení potvrďte „OK“

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na „Možnosti“
 • Zvolte oddíl „Soukromí a zabezpečení“
 • V sekci Historie deaktivujte volbu „Ukládat“

b) Odstranění Cookies

Internet Explorer 7/8/9

 • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Internet Explorer 10/11

 • V menu nástroje vyberte volbu „Nastavení“ (ikona Ozubené kolo) a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 • Klikněte na tlačítko „Vymazat“

Firefox

 • V hlavní nabídce klikněte na „Možnosti“ a následně na „Soukromí a zabezpečení“
 • Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 • Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 • Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“, Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Chrome

 • Klikněte na ikonu „3 tečky“ vpravo nahoře
 • Další nástroje / vymazat údaje o prohlížení
 • Vyberte „Základní“
 • Nastavte časové období „Od počátku věků“
 • Zaškrtnout „Soubory cookie a jiná data webů“
 • Vymazat data

Ostatní prohlížeče

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

5) Google Analytics a Google Adwords – analýzy přístupů na webové stránky

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde:

http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak

 • Změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše
 • Kliknutím na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • Instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
 • V rámci služby Google Analytics využívá společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6) Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • Plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
 • Plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

7) Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@forumnovakarolina.cz. V takovém případě společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například informování spotřebitelů o produktech a službách atd.) zpracovává společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. sama, případně za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. na e-mailové adrese gdpr@forumnovakarolina.cz.

8) Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává
 • Právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9) Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000, Česká republika
IČO: 28183011
Tel: +420 555 140 190
E-mail: gdpr@forumnovakarolina.cz

Společnost New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy gdpr@forumnovakarolina.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 20.5.2018.