PRAVIDLA VALENTÝNSKÉ SOUTĚŽE

ANANÁS JE VALENTÝN

 

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem vánoční soutěže „ANANÁS JE VALENTÝN“ (dále jen „Soutěž“) je Forum Nová

Karolina, Jantarová 4, Ostrava, 702 00 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla

Soutěže (dále jen „Pravidla“).

 

 1. Trvání a místo Soutěže

Soutěž se uskuteční v tomto termínu:

 1. – 14. 2. 2020

v obchodním centru Forum Nová Karolina (dále jen „FNK“), Jantarová 3344/4, Ostrava 2,

702 00. Výdejním místem výhry bude Infostánek v přízemí obchodního centra.

 

 1. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou

na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit

pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), a která splní všechny podmínky soutěže:

 • navštíví FNK a vyfotí se se svou láskou, nebo sama, ve valentýnském KISS POINTU, v termínu konání soutěže
 • nasdílí svou fotku na Instagram pod soutěžním hashtagem #FORUMKISSPOINT a označí profil @forumnovakarolina
 • Soutěžící musí mít na Instagramu veřejný profil.
 • Soutěžící musí být fanouškem instagramového profilu @forumnovakarolina.
 • Počet soutěžních fotografií od jednoho uživatele je omezen. Každý účastník může vyhrát jen jednou, tzn. může získat jen 1 ks výhry.
 • Musí se jednat o originální autorské fotografie.
 • Soutěž je určená pro ženy i muže starší 15 let.
 • Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
 • Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 

 1. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a

také soutěžící, u kterých má podezření či důkazy na podvodné jednání, porušování dobrých

mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži

vyloučen i výherce.

 

 1. Průběh soutěže a výběr výherců

Soutěž potrvá v termínu, od 1. do 14. února 2020 dle bodu 2. Ve hře jsou celkem 3 valentýnské balíčky, každý s tímto obsahem:

 • Dámský náramek z kolekce CO88, z prodejny KLENOTY AURUM
 • Pánský opasek, z prodejny DIVOKÝ BÝK
 • Cestovní minišperkovnice, z prodejny ALO DIAMONDS
 • Kosmetický balíček, obsahující sprchový gel + krém na ruce + peeling, z prodejny DERMACOL

 

Výhry jsou určeny pro 3 nejlepší fotografie od účastníků, kteří splní podmínky

dle bodu 3. Výběrem je pověřena odborná porota sestavená ze strany Pořadatele akce.

 

 1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Ve hře jsou celkem tři valentýnské balíčky. Výherní fotky budou vybrány odbornou porotou dne 15. 2. 2020. a výherci budou kontaktováni prostřednictvím direct zpráv na Instagramu, nejpozději dne 16. 2. 2020.

Výhry poté budou pro výherce připraveny k vyzvednutí na infostánku od 17. 2. 2020 do 22. 2. 2020.

 

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich

požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Výhru bude možné převzít na základě potvrzení předávacího protokolu, tj. je nutné se prokázat a ověřit nahlášené účastníkem pořadateli.

Po uplynutí doby vyhrazené pro vyzvednutí výhry na Infostánku, výhry propadají ve prospěch pořadateli.

 

 1. Osobní údaje

Účastník soutěže vstupem do obchodního centra FORUM NOVÁ KAROLINA bere na vědomí a souhlasí, že z akce ANANÁS JE VALENTÝN bude společností New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., s IČ 28183011, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč, pořizovány obrazové záznamy, které mohou být využity pro prezentaci akce, obchodní a marketingové účely. Politiku ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí naleznete zde.

 

Účastník zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu

jméno, příjmení, e-mail a telefonní kontakt, a uděluje výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen

„GDPR“) ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže.

 

 1. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení nebo přerušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný,  z

důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného

důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost,

poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu,

vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit

tuto Soutěž.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji

poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.

Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v

průběhu Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí

Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj

souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

V Ostravě dne 31. 1. 2020